Zpracování Chlorella SP

Pro kvalitu chlorelly jako produktu, který se k nám dostává, je podstatná a rozhodující fáze zpracování řasy do stravitelné formy. Tedy  správná a účinná technologie, která zajistí co možná největší možnou míru stravitelnosti při zachování celého bohatství užitečných látek, které chlorella obsahuje. To byl také největší oříšek, který museli vědci a technici zabývající se řasou vyřešit, aby byla vůbec vhodná ke konzumaci člověkem. Řasa má totiž mimořádně pevný a odolný buněčný celulózový obal, který chemizmus lidského trávícího traktu není schopen sám rozrušit tak, aby se její bohatý obsah mohl dostat do lidského organizmu. 

Chlorella, kterou člověk není schopen strávit, tedy ta, která trávícím traktem bez narušení jenom projde, může být škodlivá díky abrazivní činnosti vůči stěnám trávícího ústrojí. Proto je nutné, aby chlorella prošla DEZINTEGRACÍ. 

Samotná, nezpracovaná Chlorella je nestravitelná. Chlorella se po sklizni ooděluje od živného roztoku centrifugací a musí se vzhledem k pevnému buněčnému obalu dezintegrovat, aby se zvýšila její stravitelnost. Náš organismus nedokáže buněčný obal řasy Chlorella rozrušit tak, aby byl schopen využít jejich výživných látek.

Dezintegrace je stěžejní moment, který určuje míru využitelnosti řasy Chlorella SP pro člověka. Správnou dezintegrací se narušuje pevný obal buňky řasy tak, aby zůstal zachován její vnitřní cenný obsah a přitom se k němu lidský organismus působením trávicích šťáv dostal a mohl ho využít.

Během posledních 50-ti let byly vyzkoušeny a používány různé metody dezintegrace buněčných stěn řasy Chlorella. U metod chemických anebo za působení tlaku drcením a teplem dochází buď k nedostatečnému narušení stěn, nebo naopak k jejich totální destrukci a tedy vylití obsahu, a jednak k poškození samotného obsahu. Po mnoha letech bádání byla nejšetrnější a nejefektivnější metododou desintegrace (rozkladu) uznána technologie rychloexpanzního procesu sušení. Toto speciální a velmi složité sušení zajišťuje zachování všech výživných látek a až 80% stravitelnost. Za současný vrchol v dezintegračních technologiích se považuje dezintegrace pomocí zařízení Dyno Mill. Někdy se používá k dezintegraci i ultrazvuk.

Vlastní dezintegrační technologii používají akademičtí pracovníci v Třeboni

Odstředěním se dosáhne oddělení biomasy řas od živného roztoku, následně se biomasa opakovaně propláchne čistou vodou, aby se odstranily zbytky živného roztoku. Následným krokem je dezintegrace, neboli mechanické rozpuštění kompaktní, pro lidský organismus nestravitelné celulózové buněčné stěny. Díky dokonalé dezintegraci dochází v trávicím traktu k uvolnění cytosolu, který obsahuje nutričně hodnotné majoritní, minoritní i stopové prvky. Při tomto technologickém kroku jsou důsledně prováděné, v českých podmínkách vyvinuté, postupy, kterými se dosahuje dezintegrace buněk biomasy řas vyšší než 85%. Následuje velmi šetrné sušení ve sprejové sušárně, kde je kašovitá hmota sprejové biomasy roztroušena a mžikově sušena a to při teplotě nepřesahujících 60 °C. 

Kvalitní chlorella je tedy taková, která se pěstuje v ekologicky vyhovujícím prostředí a k jejímuž zpracování se používají metody uchovávající její, pro lidské zdraví důležité složky. Aby byly tyto dostupné, musí být správným způsobem dezintegrována. Obsah těchto důležitých složek ve finálních produktech samozřejmě klesá s množstvím přidaných aditiv, jako jsou pojiva a barviva. Český výrobce Queen Euniké přídatné látky do svých produktů s Chlorella SP nedává!