Chlorella SP růstový faktor CGF

CGF je zkratkou z anglického Chlorella Growth Factor. Jedná se o nejúčinnější složku řasy získanou vodním výluhem. Tento výtažek obsahuje volné aminokyseliny, vitaminy, minerální a jiné příznivé látky, z nichž některé stále nebyli vědci identifikovány.

CGF podporuje regeneraci tkání, především dělení a růst buněk. V dětství zrychluje celkový růst a vývoj organismu. Posiluje schopnost likvidovat cizorodé bakterie a má pozitivní vliv na celkovou obranyschopnost lidského těla.

CGF je vhodný pro regeneraci těla po léčebném zákroku jakýmkoliv zářením. Uplatňuje se při léčbě onemocnění kůže - ekzémů, popálenin, vředů a jiných špatně se hojících ran. Úspěšně byl také CGF používán při povrchovém ošetření ran, kdy docházelo k jejich rychlejšímu zacelení.

Chlorella růstový faktor CGF obsahuje více než 20 mg/g RNA a 2 mg/g DNA. CGF je nukleopeptický komplex, který se získává z výtažku řasy Chlorella SP. Tento faktor je z podstatné části tvořen deriváty nukleových kyselin (nukleotidy). Nukleotidy hrají významnou úlohu v imunitním systému. Výzkumy prokázaly, že k udržení normální reakce imunity jsou zapotřebí nukleotidy v potravě a že je také nesmírně důležité doplňovat stravu RNA.

V lidském imunitním systému jsou tři druhy buněk:

  • B-buňky působí proti bakteriím
  • T-buňky působí proti virům a rakovině
  • Makrofágy proti rakovině.

Makrofágy jsou buňky přirozené imunity. V těle jich je jen konečné množství, proto máme jen omezenou schopnost odstraňovat škodliviny z krve. Interferony jsou přírodní proteiny produkované buňkami imunitního systému, které jsou zodpovědné za imunitní reakci o přítomnosti cizorodých organismů jako jsou viry, paraziti a také nádorových buněk. Interferon je přirozenou tělní sekrecí a má se za to, že stimuluje makrofágy. CGF stimuluje aktivitu T-buněk a makrofágů tím, že zvýší hladinu interferonu a tak posiluje imunitu.